Documenten

Voor praktische informatie over het certificatieproces kunt u contact opnemen  met een Certificerende Instelling.

 

Handboek & Certificatieschema  

Het Handboek Veiligheidsladder is het document dat het kader vormt voor certificatie op de Veiligheidsladder. Alle benodigde formele informatie over het certificatietraject is hierin opgenomen. Het kader geeft richting middels toelichtingen en omvat doelstellingen, methoden, eisen en definities.

Download Handboek Veiligheidsladder 3.1

Download Handboek Veiligheidsladder 2.0

 

In het Certificatieschema staan de vijf laddertreden en het certificatieschema gebaseerd op de zes bedrijfsaspecten en 18 bedrijfskarakteristieken uitgelegd. Per karakteristiek worden er per mogelijke laddertrede eisen, criteria en richtlijnen bepaald voor een precieze beoordeling van een organisatie.

Download Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0

Download Certificatieschema Veiligheidsladder 3.0

 


Aanvullende beslissingen

CvD Besluit 2016-04 Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder tbv pilot

CvD Besluit 2016-03 Nadere specificatie te certificeren eenheden

CvD Besluit 2017-01 Gebruik naam en beeldmerk Veiligheidsladder